Tåsen skoles venner bidrar til et godt skolemiljø!

Om oss

Tåsen skoles venner er en støtteorganisasjon som har til formål

- å bidra til et godt samarbeid mellom skole og hjem
- å yte assistanse til skolen ved spesielle anledninger
- å skaffe midler til spesielle tiltak til beste for skolens elever

TSV ønsker således å bidra til å berike elevenes skolehverdag. Intet formål er for lite, intet for ambisiøst. Det gis imidlertid ikke tilskudd til tiltak som normalt vil dekkes over skolens driftsbudsjett.

Bidrag

Inntektene kommer primært gjennom medlemskontingenter og 17. mai arrangement.

Medlemsskap koster kr 250 pr kalenderår for familiemedlemsskap og kr 150 for enkeltmedlemmer. Ønsker du forøvrig å gi ditt bidrag til vårt formål er vi meget takknemlige for å motta gaver, uansett beløpsstørrelse. Innbetaling til Tåsen skoles venners kontonummer 7082.20.05193.

Søknader

Søknader om støtte sendes per epost til tasenskolesvenner@gmail.com.