Tåsen skoles venner har hittil i år (ved skoleslutt våren 2017) gitt tilskudd til:

  • Tåsenuka (15000 kr)
  • Vinteraktivitetsdag (6818 kr, som dekker skolens utgifter til Rufus-kort)
  • Ekstra bøker til lese-skrivegruppe (15000 kr)
  • Trykkpresse til kunst & håndverk (7948 kr)

Tidligere har vi gitt skolen bidrag til blant annet idrettsutstyr, bøker, data- og videoutstyr, klatrevegg, sandvolleyballbane, leker og spill til SFO, lekeutstyr ute, instrumenter og lydanlegg til rockeverksted, kor og musikal­oppsetning.