TSV har hatt et godt samarbeid med foreldre og administrasjonen ved Tåsen skole i 2014. TSV har bevilget 87 700 kr til skolen og samlet inn leirskolemidler. Vi har gjennomført et svært vellykket 17. mai i grunnlovsjubileumsåret. TSV har god økonomi.

Styremøter

Det har vært avholdt fire styremøter i 2015. I tillegg har det vært mye informasjonsutveksling på epost og noe på telefon. Det lages skriftlig innkalling og referat fra alle styremøter.

Tildelinger og gaver

Styret har mottatt søknader om gaver til skolen. Søknader er innvilget i tråd med foreningens formål. Det er gitt begrunnet avslag i noen saker. Styret har foretatt tildelinger høst og vår.  Følgende tildelinger er blitt gjort i 2014:

Til                  Hva                                                            Beløp i kr

4. trinn               Rufuskort for museumsbesøk hele trinnet             1 350
6. trinn               Atlas, et klassesett                                                       9 012
1. trinn               Kuleramme og leker                                                       984
2. trinn               Matematikkmateriell                                                   1 963
Bibliotek            Innkjøp bøker                                                             10 000
IKT-ansvarlig     Stort lerret til flerbrukshall + projektor                  25 791
Leseveileder     Innkjøp lettlestbøker                                                   8 000
Skolen               Uteleker alle trinn                                                         7 500
Skolen               Bidrag tåsenuka                                                          15 000
Skolen               Juletre i skolegården (2013 og 2014)                         8 100

Sum                                                                                   87 700 

I tillegg har delt ut refleksbånd til nye alle elever på første trinn.

Økonomi

Ved årsskiftet har TSV kr 130 676 på konto. Kr 345 av dette er leirskolemidler.

Medlemmer/inntekter

TSV har ikke ført noe medlemsregister, men har fått inn 40 669 kr i medlemsavgifter.

Leirskole

TSV har samlet inn kr 76 150 i leirskolegaver fra foreldrene i 7. klassetrinn. Det oppfordres til en gave på kr 900.  Det kom inn midler som tilsvarer en andel på 79 % av elevene på trinnet. Pengene tildeles skolen.

17. mai

TSV har i samarbeid med andreklasse foreldrene avhold 17. mai fest på skolen om ettermiddagen. Tåsen skoles musikkorps spilte, det var leker, kafé, popcorn, lotteri sukkerspinn som seg hør og bør. Arrangementet var vellykket og godt besøkt. Årets overskudd ble kr 74 300, som var en fin økning fra året før. Egen erfaringsrapport for arrangementet er utarbeidet.

Styret

Styret besto i år av følgende medlemmer:

Styrets leder Harald Falsen. Styremedlemmer; Hanne Solem, Helena Stubberud, Laura Kristine Heier, Brit Haugen Gran.

Informasjon

TSVs hjemmesider på internett beskriver foreningen og våre aktiviteter. Foreningens facebooksider benyttes til informasjon og dialog med våre venner.

Fremtidsutsikter

Foreningen har god økonomi og vil videreføre arbeidet med friskt mot i 2015.