Følgende personer utgjør for tiden styret i Tåsen skoles venner:

Styrets leder Anne-Grethe Norli

Styremedlem Hanne Solem

Styremedlem Laura Kristine Heier (kasserer)

Styremedlem Anett Andreassen

Styremedlem Einar Røhnebæk


Tåsen skoles venner ble stiftet 22. april 1980.

Foreningen er registrert i Brønnøysundregistrene, med organisasjonsnummer 994 826 700