Her finner du informasjon om hvem som kan søke om tilskudd, hvordan du søker, samt kriterier for tildeling.


Hvem kan søke?

Tåsen skoles venner tar imot søknader fra ansatte ved Tåsen skole (herunder Aktivitetsskolen), samt organisasjoner som samarbeider med Tåsen skole og hvis målgruppe primært er elever og ansatte ved skolen.


Hvordan søke?

Du søker om tilskudd ved å sende en epost til tasenskolesvenner@gmail.com.

Styret i TSV behandler søknader normalt to ganger pr år, som regel ca. en måned inn i semesteret.


Kriterier for tildeling av midler

Retningslinjer for tildeling, vedtatt i styremøte 24. november 2009:

Styret i Tåsen skoles venner vil prioritere søknader der tilskuddet:

  • bidrar til å berike elevenes skoleopplevelse
  • bedrer skolens mulighet for individuelt tilpasset opplæring
  • tillater at elevene kan gjennomføre undersøkende prosjekter som de ellers ikke ville hatt rammer for
  • gir elever mulighet for å delta i læringsrettede arrangement sammen med elever fra andre skoler
  • gir økt synlighet for TSV blant elever, foreldre og skolens ansatte
  • understøtter konkrete læringsmål skolen har etablert
  • styrker samholdet elever imellom, mellom lærere og elever, eller mellom skole og hjem
  • forenkler hverdagen for ansatte ved skolen