INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TÅSEN SKOLES VENNER

18. januar 2017 kl. 18:00

Møtet finner sted i skolens personalrom i aulaen ved hovedinngangen.

Dagsorden:

1. Åpning og valg av møteleder

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Orientering / status fra styret

4. Årsberetning og regnskap

5. Valg av nytt styre

Vedlegg: 

Vel møtt.

Anne-Grethe Nordli

Styreleder

 

Oslo 7.1.2017